Reflex Winkelmann


Reflex Winkelmann - doplňovací stanice

Uvedení zařízení do provozu

  • Profesionální instalace
  • naprogramování a nastavení zařízení
  • kontrola všech funkcí
  • Zaškolení obsluhy (na vyžádání)


Opravy

  • rychlá reakce při poruše - prevence vzniku škod
  • během záruční doby a po jejím uplynutí


Pravidelný záruční a pozáruční servis - garance kvality

  • Provedení pravidelných servisních prací
  • Kontrola funkce zařízení
  • Provedení všech nutných úkonů pro správnou funkčnost zařízení