PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ


REVIZE A KONTROLY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 • Výchozí a provozní revize a kontroly plynových zařízení pro Společenství vlastníků jednotek /SVJ/ nebo bytový dům /BD/.
 • Výchozí a provozní revize pro fyzické a právnické osoby.
 • Provozní revize a tlaková zkouška pro obnovu smlouvy pro dodávky plynu po odejmutí plynoměru.
 • Výchozí revize a tlaková zkouška po rekonstrukci plynovodu.
 • Výchozí revize a tlaková zkouška po vybudování nového plynovodu.
 • Revize a kontroly plynových zařízení na Propan butan.
 • Revize a kontroly rozvodů plynu v karavanech a obytných vozech.


DALŠÍ SLUŽBY PRO PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

 • Revize plynovodů (revize zemních a domovních plynovodů).
 • Revize plynových kotlů spadajících do kategorie (B,C)- (revize plynových kotlů).
 • Revize plynových přímotopů - (revize plynových topidel).
 • Revize plynových sporáků - (revize kuchyňských spotřebičů).
 • Revize plynových kotelen - (revize plynových kotlů a zařízení soustředěných do kotelen).
 • Revize průmyslových plynovodů - (revize plynovodů pro průmyslové využití).
 • Revize a kontroly plynových zářičů - (revize a kontroly světlých a černých plynových zářičů).
 • Provádíme montáže a opravy plynových zařízení. (drobné montáže, úpravy a opravy plynových rozvodů a zařízení).
 • Provádíme odborné prohlídky NTL kotelen. (pravidelné odborné prohlídky 1x za rok)
 • Zajišťujeme obsluhu kotelen. (kompletní obsluha kotelen).
 • Zajišťujeme měření emisí.
 • Zajišťujeme úpravu vody pro teplovodní kotle.

TLAKOVÉ NÁDOBY

 • Provádění montáže a výměn tlakových nádob.
 • Provádění kontrol a revizí tlakových nádob.
 • Výchozí revize TNS.
 • Provozní revize TNS.
 • Vnitřní revize TNS.
 • Zkouška těsnosti TNS.
 • Zkouška pevnosti TNS.

ŠKOLENÍ

 • Školení obsluhy kotelen
 • Školení obsluhy plynového zařízení
 • Školení obsluhy tlakových zařízeníReflex Winkelmann - doplňovací systémy / expanzní automaty

 • Uvedení zařízení do provozu

 • Profesionální instalace

 • naprogramování a nastavení zařízení

 • kontrola všech funkcí

 • Zaškolení obsluhy (na vyžádání)

 • Opravy

 • rychlá reakce při poruše - prevence vzniku škod

 • během záruční doby a po jejím uplynutí

 • Pravidelný záruční a pozáruční servis - garance kvality

 • Provedení pravidelných servisních prací

 • Kontrola funkce zařízení

 • Provedení všech nutných úkonů pro správnou funkčnost zařízení